Kalorimetri – Hvad bruges det til?

Kalorimetri er en teknik, der anvendes til at måle den varme, der frigives eller absorberes ved kemiske reaktioner, fysiske processer og andre fænomener, der involverer energioverførsel. Kalorimetri spiller en vigtig rolle i kemi, fysik og ingeniørvidenskab, da det giver mulighed for at bestemme energibehovet for en række processer og for at forstå de underliggende fysiske og kemiske processer.

Der findes flere typer af kalorimetre, der anvendes til at måle varme, herunder bombekalorimetre, kalorimetre med lukkede systemer og kalorimetre med åbne systemer. Bombekalorimeteret er en speciel form for kalorimeter, der anvendes til at måle den varme, der frigives ved forbrænding af et stof. Det består af en bombe eller et beholderværk, hvori stoffet, der skal testes, placeres, samt en iltforsyning og en tændingssystem. Bomben er omgivet af vand i et isoleret beholderværk, og den varme, der genereres ved forbrænding af stoffet, overføres til vandet, hvilket får det til at stige i temperatur. Temperaturændringen måles med en termometer, og varmen ved forbrænding beregnes ved hjælp af den kendte varmekapacitet for vandet og temperaturændringen.

Kalorimetre med lukkede systemer anvendes til at måle varme, der frigives eller absorberes ved kemiske reaktioner og fysiske processer i lukkede systemer. Et lukket system er et system, der ikke udveksler stoffer eller energi med omgivelserne. En typisk kalorimeter med lukket system består af et containerværk, der er isoleret mod omgivelserne, samt en termometer til måling af temperaturen. Når en kemisk reaktion eller fysisk proces finder sted i kalorimeteret, måles temperaturen, og varmen, der frigives eller absorberes, beregnes ved hjælp af den kendte varmekapacitet for systemet og temperaturændringen.

Kalorimetre med åbne systemer anvendes til at måle varme, der frigives eller absorberes ved kemiske reaktioner og fysiske processer i åbne systemer. Et åbent system er et system, der udveksler stoffer eller energi med omgivelser